Alkylation Change House

Tijdelijke “Change Houses”

Total Safety streeft naar consistente beoordeling en verbetering van materiaal, technologie en processen die bijdragen tot een ongevalvrije werkomgeving, compliance en continue efficiëntie in uw bedrijf. Ook kunnen wij u voorzien van tijdelijke ‘change houses’. Dit zijn ruimten waarin arbeiders zich kunnen omkleden en hun werkkleding kunnen wassen (ook wel ‘dryhouses’ genoemd).

Dankzij de professionele onderhouds- en reparatiediensten van onze gecertificeerde technici bieden wij een hogere veiligheid. Bij het onderhoud van PBM’s houden onze technici zich zowel aan de regelgevings- en industrienormen als aan de aanbevelingen van de fabrikant.

Behalve het benodigde onderhoudspersoneel biedt Total Safety ook de apparatuur die nodig is om het onderhoudswerk te kunnen verrichten. Bij die apparatuur gaat het om:

  • Wasmachines
  • Droogrekken
  • Test- en eerstelijnsreparatieapparatuur

Met onze Total Performance Packages® bieden we schaalbare, doelgerichte oplossingen voor de gevaarlijke werksituaties waar onze klanten mee te maken hebben. Voor de meetbaar betere resultaten die we onze klanten bieden, krijgen we nog steeds alom erkenning en onderscheidingen.

Wenst u bijkomende informatie over onze CHANGE HOUSES?

Neem contact met ons op Or +32 (0)89 300 900 +32 (0)89 300 900 +32 (0)89 300 900 +44 (0)844 3814550 0800/588 9852 +43 (0)15 033 143 +31 (0)181 242 000

One-stop Safety Management

Dankzij onze geïntegreerde veiligheidsoplossingen kunnen wij in al uw veiligheidsbehoeften voorzien. Om onze dienstverlening optimaal af te stemmen op uw behoeften wijzen wij u slechts één contactpersoon toe die alles precies voor u regelt. Zodat u zich kunt blijven richten op uw kernactiviteiten.

Al deze diensten verzorgen we bovendien volledig in eigen beheer. Zo kunnen we onze klanten een geïntegreerde totaaloplossing aanbieden. Constant anticiperen op de marktbehoeften laat ons toe ons veiligheidsportfolio te vervolledigen met verschillende technologische toepassingen. Vernieuwing en innovatie, zowel qua organisatie als producten, vormen dan ook de rode draad doorheen onze geschiedenis.

Personeel, materiaal of onderhoud nodig? Wij zijn 24/7 beschikbaar. Bel +32 (0)89 300 900

Experience
the Art
of Safety

ex-video2

Web Clip

© Total Safety 2021