Total Safety CONSULTANTS

Het verbeteren van veiligheid is een continu proces

‘Maar hoe kunnen we blijven verbeteren?’ ‘Welke mogelijkheden zijn er om het nog beter te doen dan voorheen?‘

 1. Onderzoek van ongevallen en bijna-ongevallen
  Door onderzoek kan je de onderliggende oorzaken opsporen, deze wegnemen of verminderen en zo de veiligheidssituatie verbeteren.
 2. Risicoanalyse
  Risicoanalyse is geen éénmalige activiteit. Het is een dynamisch proces dat toelaat om de situatie in kaart te brengen, te verbeteren, bij te sturen en dan opnieuw te analyseren. Zo draagt het bij tot het voortdurend verbeteren van uw bedrijfsprocessen.
 3. Interne audits
  Het uitvoeren van interne audits heeft als belangrijkste doel mogelijkheden tot verbeteren op te sporen.

 

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van de mogelijkheden om tot een continu proces te komen.
Onze Safety Consultants helpen u graag bij de aanpak van bovenstaande punten. Hun taken gaan verder dan de ‘normale’ veiligheidsinspecties. Ze hebben niet alleen jaren ervaring, maar ook een schat aan kennis. Dankzij regelmatige bijscholingen zijn ze volledig op de hoogte van de laatste wetgeving en technieken. Bovendien kennen onze Safety Consultants uw operationele en veiligheidsgerelateerde afspraken voor ze bij u aan de slag gaan.

 

Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)

De begeleiding, ondersteuning & coördinatie van veiligheid & preventie worden door onze veiligheidsdeskundigen voor hun rekening genomen waardoor u zich kan blijven focussen op uw core business.

Wat kunnen ze voor u betekenen?

In voorbereidende fase:

 • Uitvoeren van Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E)
 • Uitwerken van een Veiligheid, Gezondheid en Milieu Plan (VGM-plan) m.b.t. geëvalueerde taken
 • Opstellen van voorschriften en waarborgen van uw processen
 • Voorbereiden, sturen en optimaliseren van diverse taken

Tijdens uitvoering project

 • Praktische vertaalslag van uw veiligheidsbeleid
 • Verhogen van uw veiligheidscultuur
 • Werfcoördinatie en –controle, en toezicht op vlak van veiligheid
 • Opstellen en ondersteuning bij toolbox meetings

Safety Walker®

De “Safety Walker® “zijn de operationele ”ogen en oren“ van de veiligheidsafdelingen in the field.  De Safety Walker® is de schakel tussen de getrainde veiligheidstoezichthouder en de preventieadviseur.

 • Ondersteunen bij het opmaken en opvolgen van risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • Assisteren bij het opstellen van veiligheidsvoorschriften m.b.t. de uit te voeren taken
 • Adviseren van directie en management in verband met veiligheids- en gezondheidsaangelegenheden
 • Ondersteuning bieden bij ongevallenonderzoeken, audits en inspecties
 • Deskundig aanspreekpunt zijn op gebied van veiligheid voor de medewerkers on-site
 • Opstellen en geven van veiligheidsinformatie en toolboxen

Download hier de Safety Walker® Solutions Sheet

 

“GO FOR ZERO”: met dit in gedachten zijn onze medewerkers iedere dag toegewijd om uw veiligheid en die van anderen te waarborgen. We bespreken de risico’s met u vooraf, zodat we u kunnen adviseren over passende preventiemaatregelen.

 

Moeilijke veiligheidsuitdagingen?
Zoek niet verder en contacteer ons voor bijkomende info over bovenstaande veiligheidsprofielen!
T +31 (0)181 242 000 | info-nl@totalsafety.com

Would you like to stay connected?

Subscribe for our newsletter!
© Total Safety 2021