Project coördinator

Vervult een coördinerende taak tijdens de uitvoer van de werken of in een voorbereidende fase van een project. Hij is de eindverantwoordelijke op de werf/turnaround. Zorgt mee voor het optimaliseren van de ingezette middelen en is de hiërarchisch overste tijdens projecten.

  • Ondersteuning op gebied van planning
  • Uitwerken van een VGM-plan binnen de doelstellingen
  • Dagelijks evalueren van opdrachten, vergunningen, instructies
  • Optimaliseren van benodigde resources
  • Actief plannen en coördineren
  • Geven van instructies aan uitvoerders
  • Verzamelen en verwerken van informatie in de safety rapportagedatabank
  • Communiceren met de klantverantwoordelijken
  • Rapporteren aan projectverantwoordelijke

De juiste man op de juiste plaats

Opgeleid en ervaren veiligheidspersoneel waar en wanneer je dat wilt? U haalt met onze safety professionals niet alleen jaren ervaring binnen, maar ook een schat aan kennis. Al onze werknemers zijn dankzij regelmatige bijscholingen volledig op de hoogte van de laatste wetgeving en technieken. Bovendien kennen onze mensen uw operationele en veiligheidsgerelateerde afspraken voor ze bij u aan de slag gaan.

Onze veiligheidsexperts vormen het totaalpakket

U kunt ervan op aan dat we alleen de beste safety experts aan uw projecten toewijzen. Of u nu vertrouwt op onze Project Coördinatoren, veiligheidstechnici of brand- & veiligheidswachten (mangatwacht/flessenwacht/…), u kunt erop vertrouwen dat onze hoge veiligheidsnormen uw veiligheid en efficiëntie verhogen en uw kosten verminderen.

Site-specifieke veiligheidsprofielen kunnen altijd in overleg met de klant verstrekt worden.

“GO FOR ZERO”: met dit in gedachten, zijn onze medewerkers iedere dag toegewijd om uw veiligheid en die van anderen te waarborgen. We bespreken de risico’s met u vooraf, zodat we u kunnen adviseren over passende preventiemaatregelen.

Experience
the Art
of Safety

ex-video2

Web Clip

© Total Safety 2021