Centralized Confined Space Monitoring

Veiligheid in besloten ruimtes – The Next Generation

Verhoog de veiligheid van uw medewerkers door gebruik te maken van het gepatenteerde Centralized Confined Space Monitoring™-systeem van Total Safety als aanvulling op uw bestaande toegangsprocedures voor besloten ruimtes. CCSM omvat een innovatief en gebruiksvriendelijk risicocontroleproces waarin speciale uitrusting in combinatie met getrainde veiligheidsoperators en -technici ingezet wordt. Elk systeem maakt gebruik van vijf soorten technologie om de veiligheid van uw werknemers te garanderen, waaronder badge- en ID-leestechnologie, vaste gasdetectie, camerabewaking, audiovisuele alarmsignalen en ‘push-to-talk’-communicatie.

Perfect balance between man & technology

Eén enkele operator kan tot 12 besloten ruimtes bewaken waarvoor het systeem real-time gasmetingen, data ivm toegangscontrole, camera live stream en een volwaardig 2-richtings communicatie (intercom) systeem biedt. Alle data wordt veilig opgeslagen ter evaluatie en onderzoeksdoeleinden inzake incidenten. Met deze real-time technologie kan de centrale controlekamer medewerkers voortdurend monitoren in de besloten ruimte, een visuele en duidelijke communicatielijn onderhouden, de atmosfeer op giftige of gevaarlijke gassen controleren en de juiste alarmen geven als er een incident optreedt.

De centrale controlekamer:

  • ƒƒmaakt gebruik van visualisatiesoftware om alle binnenkomende gegevens te centraliseren, analyseren en rapporteren door middel van één videowand en twee systeemservers; ƒ
  • biedt continue monitoring van de besloten ruimte(s) door hiervoor opgeleid personeel; ƒ
  • vult checklisten in voor het verifiëren van werkvergunningen, verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en potentiële atmosferische risico’s;
  • geeft duidelijke en zichtbare alarmtoestanden en statussen weer; ƒ
  • ontvangt visuele en hoorbare alarmen via ‘pop-ups’ bij inkomende oproepen.

Het CCSM-systeem is doorheen de jaren verder ontwikkeld en heeft zijn waarde ondertussen meermaals tijdens tal van turnarounds bewezen.

Total Safety focust zich op ‘technologische veiligheidsoplossingen’ in specifieke nichemarkten. We kenmerken ons door onze innovatieve marktbenadering en geavanceerde dienstverlening. Met de stijgende kosten en de verhoogde druk in de markt bieden we innovatieve oplossingen voor een hogere veiligheid tegen een lagere prijs.

Meer voor minder: dat is de essentie van onze technologische veiligheidssystemen. Uw voordelen: een hogere veiligheid, een betere opvolging en een geoptimaliseerd budget. Dat alles is het resultaat van creatief meedenken met veiligheidsmanagers. Zo komen we tot nieuwe budgetvriendelijke oplossingen voor oude problemen.

Total Safety streeft ernaar om de compliance van alle producten, technologieën en processen -die dienen ter ondersteuning van een ongevalvrije werkomgeving- te garanderen zodat uw bedrijf te allen tijde efficiënt kan draaien.

Experience
the Art
of Safety

ex-video2

Web Clip

© Total Safety 2021