EHBO-opleiding

Total Safety bvba staat in de lijst van instellingen of werkgevers die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken en die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 12 en 13 van het KB van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (B.S. 28.12.2010) (PDF, 31 KB).

We bieden volgende EHBO-trainingen aan:

  • Bedrijfshulpverlening basis (BE + NL)
  • Bedrijfshulpverlening bijscholing (BE + NL)
  • Bedrijfshulpverlening op maat
  • Initiatie CPR en AED
  • Initiatie hulpverlener

Eigen traininginstructeurs

Het Total Safety Training team bestaan uit 16 gemotiveerde instructeurs met een jarenlange ervaring in diverse veiligheidsfuncties in diverse chemische en (petro)chemische bedrijven.

Veiligheidsadvies

Naast het verzorgen van onze veiligheidsopleidingen kan u te allen tijde bij ons terecht voor veiligheidsadvies op maat. Onze Preventieadviseurs Niveau I, II en III met een jarenlange beroepservaring kunnen u de nodige toelichting geven bij de van toepassing zijnde procedures, de uitvoering hiervan bewaken en de nodige mensen coachen.

KMO-portefeuille | Erkend dienstverlener

Onze opleidingen zijn erkend als dienstverlener binnen de KMO portefeuille bij de Vlaamse overheid.
Als KMO ontvang je financiële steun indien u opleidingen bij Total Safety reserveert.
Surf naar: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Total Safety bvba | Registratienummer: DV.O213866

Experience
the Art
of Safety

ex-video2

Web Clip

© Total Safety 2021