VCA-opleiding

Doelstelling van de veiligheidsopleiding VCA-Basis is het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers aan te scherpen aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. De onderwerpen van de opleiding zijn gekozen in functie van verschillende arbeidsomstandigheden en -risico’s waarmee medewerkers geconfronteerd worden. De opleiding zorgt ervoor dat zij voortaan verschillende werksituaties met het oog op veiligheid zullen evalueren. Tegelijkertijd vormt deze opleiding een grondige voorbereiding op het daaropvolgende VCA examen.

Het doel van de veiligheidsopleiding VCA-VOL is het verstrekken van een brede waaier aan informatie aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. De aangeroerde onderwerpen zijn gekozen in functie van de omstandigheden en risico’s in verschillende werksituaties, waar u, als leidinggevende, mee geconfronteerd kan worden. Zowel uw taken en verantwoordelijkheden als leidinggevende, alsmede de middelen waarover u beschikt om de veiligheid te beïnvloeden, stellen u in staat de verschillende werksituaties te beoordelen vanuit de invalshoek ‘veiligheid’.

Naast het stimuleren van die bewustwording, vertegenwoordigt deze opleiding tevens een gerichte ondersteuning als voorbereiding op het VCA examen.

Bent u intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau? Dan moet u beschikken over het diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU). Daarmee geeft u aan dat u weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven.

Eigen traininginstructeurs

Het Total Safety Training team bestaan uit 16 gemotiveerde instructeurs met een jarenlange ervaring in diverse veiligheidsfuncties in diverse chemische en (petro)chemische bedrijven.

Veiligheidsadvies

Naast het verzorgen van onze veiligheidsopleidingen kan u te allen tijde bij ons terecht voor veiligheidsadvies op maat. Onze Preventieadviseurs Niveau I, II en III met een jarenlange beroepservaring kunnen u de nodige toelichting geven bij de van toepassing zijnde procedures, de uitvoering hiervan bewaken en de nodige mensen coachen.

KMO-portefeuille | Erkend dienstverlener

Onze opleidingen zijn erkend als dienstverlener binnen de KMO portefeuille bij de Vlaamse overheid.
Als KMO ontvang je financiële steun indien u opleidingen bij Total Safety reserveert.
Surf naar: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Total Safety bvba | Registratienummer: DV.O213866

Experience
the Art
of Safety

ex-video2

Web Clip

© Total Safety 2021